BG 130 – Onze hebzucht beteugelen

Wat als we stoppen met het produceren en consumeren van veel overbodige producten? Die producten die alleen maar geproduceerd worden om de economie gaande te houden en de oneindig diepe zakken van de rijke industriëlen te vullen. Vooral wegwerpproducten.
Wat als we ons focussen op dat wat we écht nodig hebben en dat op een zo duurzaam mogelijke manier produceren?
Dat we afwegingen maken: beter wat meer van dit en wat minder van dat.
Op het aardoppervlak dat we nu gebruiken om vlees te produceren, vooral rundvlees, kunnen we honderd keer zoveel plantaardig voedsel verbouwen.
Daarmee halen we ook nog eens veel koolstof uit de lucht, in plaats van er meer aan toe te voegen.
We hoeven niet persé vegetariër te worden, tenslotte zijn we van nature omnivoren, maar een aantal dagen per week zonder vlees zullen ons geen kwaad doen, als we ervoor zorgen dat we de voedingsstoffen die we op die manier missen via andere producten binnenkrijgen.
Wat als we streven naar een circulaire economie, waarin afvalstoffen de grondstoffen vormen voor het produceren van andere, duurzame producten?
Waarin we dat wat we niet meer nodig hebben weggeven aan iemand die het wel nodig heeft?
Wat als we ervoor kiezen om niet alles wat we doen te laten draaien om geld?
Wat hebben we echt nodig? Voedsel, kleding, onderdak, medische zorg, en communicatiemiddelen, van goede kwaliteit, en de productie- en transportmiddelen die daarvoor nodig zijn. Liefst met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
Ook kunst en cultuur zijn prima te verduurzamen.
Wat als we besluiten tot wereldwijde geboortebeperking, om de problemen die we nu ondervinden door overbevolking op te lossen?
Wat als we de armste mensen daarvoor financieel compenseren?
Wat als we flinke stukken gecultiveerd land, zoals bijvoorbeeld die koeienweiden, overbodig geworden industrieterreinen en verouderde woonwijken, teruggeven aan de wilde natuur?
En wat als we grote stukken van de ons omringende zeeën en oceanen tot beschermd gebied maken?
We zouden voldoende voedsel kunnen blijven produceren en het zou ons en alle andere levende wezens veel goed doen. Het zou de natuurlijke balans herstellen.
Wat als we het openbaar vervoer op een duurzame manier aanzienlijk verbeteren en daardoor minder auto’s en minder asfalt nodig hebben?
Dan kunnen we nog meer land teruggeven aan de natuur.
Wat als we teruggaan naar het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en natuurlijke en herbruikbare verpakkingsmaterialen?
Wat als we stoppen met miljarden te pompen in de oorlogsindustrie en dat geld in plaats daarvan steken in de leefbaarheid van onze planeet?
Wat als we ons realiseren dat het duurzaam produceren van energie, voedsel, bouwmaterialen, enz., voor onze concrete behoeften, zinvoller werk oplevert?
Dat we daar uiteindelijk gelukkiger van worden?
Wat als we ons opnieuw gaan realiseren dat we deel uitmaken van de ons omringende natuur, en dat we die niet ongestraft kunnen blijven plunderen?
Ons vestigen op Mars? Ben je gek? De Aarde is veel geschikter voor menselijke bewoning. We hoeven enkel maar te stoppen haar te vernietigen.
Wat als we voortaan onze hebzucht beteugelen?