BG 186 – Kunstmatige Intelligentie

Er werd geen AI gebruikt bij het maken van deze Blog.

AI = Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie.
(De afkorting KI heeft in het Nederlands al diverse andere betekenissen.)

Alles wat je op deze Blog ziet en leest is door mij gemaakt en is het resultaat van mijn verbeelding, mijn creativiteit, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn intelligentie, mijn kennis, mijn individualiteit, mijn herinneringen, mijn ervaring, mijn opmerkzaamheid, mijn feilbaarheid, mijn taalgevoel, mijn talent, mijn inspanning, mijn haperende concentratie, mijn perfectionisme en mijn doorzettingsvermogen.

Ik heb geen kennisbronnen illegaal gekopieerd, geen copyrights geschonden en geen intellectuele diefstal (plagiaat) gepleegd voor het maken van deze Blog.

Kunstmatige intelligentie daarentegen is niets anders dan supersnelle reproductie en combinatie van andermans data. Data die in veel gevallen onrechtmatig is verkregen.
Intelligentie lijkt mij daar niet het juiste woord voor.
Wat eraan ontbreekt zijn inlevingsvermogen, (diverse niveaus van) bewustzijn, geweten, gevoel, moraal, herinnering, zelfcorrectie, interactie, en alles wat ons mensen verder nog onderscheidt van supersnelle kopieer- en combineersoftware.

Ik vraag mij af:
– Wordt er al wetgeving en regelgeving gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van AI? En worden daarvoor eerst ethische overwegingen gemaakt?
– Zouden de makers van AI-software niet beboet moeten worden voor het zonder toestemming gebruiken van enorme hoeveelheden data waarvan het copyright aan derden toebehoort (hoogwaardige content)? En zouden ze die copyrighthouders niet alsnog financieel moeten compenseren?
– Zouden de makers van AI voortaan geen transparantie moeten verschaffen over de bronnen van de data die zij gebruiken om hun AI-software te ‘trainen’ (wat betekent dat ze andermans data integreren in hun software)? En zouden ze de rechtmatige eigenaars van die data niet om toestemming moeten vragen en hen betalen (voor meer dan eenmalig gebruik)?
– En daar waar data niet door copyrightwetten beschermd wordt (laagwaardige content), denk aan publieke sociale media posts, zouden de makers daarvan niet expliciet geïnformeerd moeten worden over wat er met hun data gedaan wordt?

Mijn Blog is uniek. Ik ben uniek. Net als alle andere mensen.
Een door AI gegenereerde tekst of afbeelding is niet uniek, zelfs al is de software inmiddels in staat om net als de mens verschillende soorten data op een nieuwe manier met elkaar te combineren. Het blijft altijd aan de oppervlakte, diepgang ontbreekt.

Kunstmatige Intelligentie IS volgens mij geen intelligentie, maar imiteert intelligentie.

AI kan en zal uiteraard nuttige toepassingen hebben. Maar zolang het teksten en beelden produceert zonder in staat te zijn de inhoud van die teksten en beelden op een menselijke manier te interpreteren, te reflecteren en te redigeren, leidt het vooral tot ontmenselijking van informatie en soms zelfs tot vernederende informatie.
Ook zorgt het ervoor dat het voor de gemiddelde mens steeds moeilijker wordt om eerlijke en juiste informatie te onderscheiden van valse informatie. AI-teksten kunnen, ook als ze vol onwaarheden staan, zeer overtuigend overkomen.

De makers van AI onderschatten de menselijke intelligentie, die bestaat uit zoveel meer dan alleen ons IQ.