Alle BG’s

BG 6 – Twee eksters

Er zitten vaak twee eksters in onze tuin. Ik denk tenminste dat het eksters zijn, ik heb niet veel verstand van vogelsoorten. We hebben ook twee katten, dat komt goed uit, één voor elke ekster. Al vanaf dat de katten klein waren, vier jaar geleden, komen de eksters hen regelmatig treiteren. Ze wachten op de rand van het garagedak tot ze een ideale kans zien om laag over de koppen van de katten heen te scheren om ze flink te doen schrikken. Het werkt elke keer. Zeker bij onze kater Leo, die niet erg heldhaftig is. Zijn zusje Daisy ondergaat het meer stoïcijns. Of het steeds dezelfde twee eksters zijn valt nog te bezien. Ken jij eksters uit elkaar? Ik ook niet. Misschien dat ze de traditie steeds aan een nieuw stel doorgeven. Hoe dan ook, al vier jaar lang laten een paar eksters onze katten steeds opnieuw schrikken en Leo trapt er nog elke keer in.

BG 6 – Two magpies

Two magpies often visit our garden. At least I think they are magpies, I don’t know much about bird species. We also have two cats, which is convenient, one for each magpie. Since the cats were small, four years ago, the magpies have been harassing them regularly. They wait on the edge of the garage roof until they see an ideal opportunity to fly low over the heads of the cats to scare them. It works every single time. Especially with our tomcat Leo, who is not very heroic. His sister Daisy is more stoic. Whether they are always the same two magpies remains to be seen. Do you know magpies apart? Me neither. Maybe they keep passing the tradition on to a new couple. Anyway, for four years some magpies have been scaring our cats over and over again and Leo still falls for it every single time.

BG 5 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van honden of van katten? Heb je vannacht goed geslapen? Heb je wel eens een fietsband geplakt? Zegt dat iets over hoe oud je bent? Als je een muntstuk op straat ziet liggen, raap je die dan op? Zou je je schamen als iemand dat zag? Waarom of waarom niet? Heb je meer dan één voornaam? Uit hoeveel letters bestaat je achternaam?

BG 5 – Random Questions

May I ask you something? Do you like dogs or cats? Did you sleep well last night? Have you ever repaired a bicycle tire? Does that give away your age? When you see a coin on the street, do you pick it up? Would you be ashamed if someone saw that? Why or why not? Do you have more than one first name? How many letters does your surname consist of?

BG 2 – Vingers

Mijn handen zijn me dierbaar.
Ik gebruik ze hele dagen door, voor van alles en nog wat. Bij voorkeur voor creatieve projecten, voor het strelen van mijn lief, of voor het vasthouden van een boek dat ik lees.
Mijn vingers zijn slank en bleek en moeten regelmatig met handcrème ingesmeerd worden, tegen uitdroging. Ik hou mijn nagels netjes en de uitstekende randjes mooi wit, en ik probeer niet te vaak te peuteren aan de losse velletjes rondom.
Al mijn tien vingers zijn nog intact. Dat kan niet iedereen van mijn leeftijd zeggen. Iets om trots op te zijn dus. Het leven heeft er wel wat littekens op achtergelaten, maar dat geeft ze karakter.
Ik word er wel eens van beschuldigd piano-vingers te hebben, maar ik speel geen piano.
Zelf omschrijf ik ze liever als gitaar-vingers. Ik speel ook geen gitaar.

BG 2 – Fingers

My hands are precious to me.
I use them all day long, for anything and everything. Preferably for creative projects, for caressing my love, or for holding a book I read.
My fingers are slender and pale and have to be rubbed with hand cream regularly to prevent dehydration. I keep my nails neat and the protruding edges nice and white, and I try not to fiddle with the loose pieces of skin around them too often.
All of my ten fingers are still intact. Not everyone my age can say that. So that’s something to be proud of. Life has left some scars on them, but that gives them character.
I have been accused of having piano fingers, but I don’t play the piano.
I prefer to describe them as guitar fingers. I don’t play the guitar either.

BG 1 – Zie hier mijn blog

Is het leven leuk? Natuurlijk! Dat beslis je zelf.
Jij beslist waarnaar je kijkt en luistert, jij beslist waar je je aandacht op richt.
Heb ik alle antwoorden? Welnee – ik rommel ook maar wat aan.
Maar dit weet ik wel: wie zich uitleeft in creativiteit heeft geen ruimte voor doemdenkerij.
Zie hier mijn blog.

BG 1 – Behold my blog

Is life fun? Of course it is! You decide that yourself.
You decide what you watch and listen to, you decide what you focus your attention on.
Do I have all the answers? Of course not – I too just mess around.
But I do know this: those who indulge in creativity have no room for negative thinking.
Behold my blog.