Stiftgedichten / Blackout Poems

BG 47 – Stiftgedicht

Stiftgedicht

groot verdriet
dat
zich met andermans
zaken bemoeide
de brutaliteit
van
het ongepaste
heeft
verleden week nog
zijn
hart gebroken
Hoe kan
die bang is
vergeten


Een Stiftgedicht wordt gemaakt uit een bestaand stuk tekst (in dit geval een pagina uit een oud, al beschadigd, boek), door woorden voor het gedicht te kiezen en alle andere woorden zwart te maken met een stift.
Het gedicht heeft niets te maken met de originele tekst.
De dichter is beperkt door de woorden die zij toevallig in de tekst vindt.

BG 46 – Blackout Poem

Blackout Poem

She was
a typical
beauty
fabulous
her lips were
generous
But…
said to him
About that night, about us
let’s not talk about it
It’s over
He thought
I can’t hear a thing


A Blackout Poem is made from an existing piece of text (in this case a page from an old, already damaged, book), by picking words for the poem and blacking out all other words with a marker.
The poem has no relation with the original text.
The poet is limited by the words she happens to find in the text.