Veel Gestelde Vragen / Frequently Asked Questions

V: Wie maakt de inhoud van BeaG’s Blog?
A: BeaG maakt ALLE inhoud zelf (teksten, foto’s, kunst, enz.).
Ook de blog zelf en haar portrettekening werden door BeaG gemaakt.

V: Mag ik inhoud van BeaG’s Blog gebruiken en/of namaken?
A: Niet zonder BeaG’s uitdrukkelijke toestemming.
Je mag wel inhoud van BeaG’s Blog delen via e-mail of sociale media, op voorwaarde dat je teruglinkt naar BeaG’s Blog.

V: Hoe kan ik contact opnemen met BeaG?
A: Via de Contact knop in het menu.

V: Hoe kan ik zoeken op BeaG’s Blog?
A: Gebruik de Index pagina, of het zoekvenster onder het menu.

V: Wat is een BG?
A: Een BG is een artikel op BeaG’s Blog.

V: Hoe kan ik aangeven dat ik een BG leuk vind?
A: Door anoniem te klikken op de ‘ik vind dit leuk’ ster onderaan de BG, of door BeaG een persoonlijk bericht te sturen via de Contact knop.

V: Hoe kan ik een BG delen via mijn sociale media?
A: Je vindt alle deel-knoppen als je op de ‘ik vind dit leuk’ ster onderaan een BG klikt.

Q: Who creates the content of BeaG’s Blog?
A: BeaG creates ALL content herself (texts, photo’s, art, etc.).
The blog itself and her portrait drawing were also made by BeaG.

Q: May I use and/or reproduce content from BeaG’s Blog?
A: Not without BeaG’s explicit permission.
You may share content of BeaG’s Blog via e-mail or social media, providing you link back to BeaG’s Blog.

Q: How can I contact BeaG?
A: Via the Contact button in the menu.

Q: How can I search BeaG’s Blog?
A: Use the Index page, or the search box below the menu.

Q: What is a BG?
A: A BG is a post on BeaG’s Blog.

Q: How can I indicate that I like a BG?
A: By anonymously clicking the ‘I like this’ star at the bottom of the BG, or by sending BeaG a personal message via the Contact button.

Q: How can I share a BG via my social media?
A: You will find all share buttons if you click the ‘I like this’ star at the bottom of a BG.