BG 36 – Wacht eens even

Ons leven is heel anders dan dat van onze voorouders.
Lang leve de vooruitgang!
Maar sinds de introductie van automatisering overdrijven we nogal.
We verwarren vooruitgang met alsmaar meer en sneller consumeren, en zijn daarbij de grenzen van onze fysieke en mentale gezondheid, de veerkracht van onze leefomgeving en de uitputtelijkheid van onze natuurlijke hulpbronnen uit het oog verloren.

We leven sneller dan ooit voorheen …

Read More »BG 36 – Wacht eens even

BG 36 – Wait a minute

Our life is very different from that of our ancestors.
Long live progress!
But since the introduction of automation, we have been exaggerating.
We confuse progress with consuming ever more and ever faster, and have lost sight of the limits of our physical and mental health, of the resilience of our environment and the exhaustion of our natural resources.

We are living faster than ever before …

Read More »BG 36 – Wait a minute

BG 35 – Onze wensen voor / Our wishes for 2021

Onze wensen voor 2021 / Our wishes for 2021 (kaart met omlijsting van kleurrijke restjes garen) (card with border of colorful yarn scraps)That we will be able to breathe relieved
again soon, without a mouth mask

and we no longer have to move in
circles around each other,

that we can work together again,
can live together, enjoy,

that you can see our smile again
and feel our arm around your shoulders.

Have a fantastic new year!


* Tip: Shop

BG 32 – Dutch Directness

‘Hi, how are you? Where are you from?’
‘Do you have a boyfriend? No? A girlfriend?’
‘How old are you?’
‘Where do you live? Oh yes, that’s nice. I’d love to live there too.’
‘So, how much rent do you pay?’
‘Are you here on holiday? How long will you stay?’
‘Why are you friends with him?’
‘You’re late.’
‘You look great! Better than when I met you last week.’
‘Have you put on weight?’ …

Read More »BG 32 – Dutch Directness

BG 31 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van popmuziek? Speel je een muziekinstrument? Heb je kinderen? Zo niet, wil je kinderen? Kun je hoog springen? Ken je de stelling van Pythagoras? Gebruik je wel eens meer dan één vraagteken? Denk je dat dat iets toevoegt? Ben je een koukleum?

BG 31 – Random Questions

May I ask you something? Do you like pop music? Do you play a musical instrument? Do you have children? If not, do you want children? Can you jump high? Do you know the Pythagorean theorem? Do you ever use more than one question mark? Do you think that adds something? Are you a chilly person?

BG 30 – Hoody

Hoody - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Hoody Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik tien jaar geleden heb gemaakt.


Hoody Mouse is a Retired Computer Mouse I made ten years ago.


* Tip: Shop

Hoody - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 29 – Mona

Papa papa papa
papa papa!
Ja, zoeteke?
Ik ga vliegen papa papa.
Goed zo.

Ze zet af en springt omhoog
vliegt dan met een grote boog …

Read More »BG 29 – Mona

BG 29 – Mona

Daddy daddy daddy
daddy daddy!
Yes, sweetheart?
I’m going to fly daddy daddy.
Good.

She takes off and jumps high
with a big turn, look at her fly …

Read More »BG 29 – Mona

BG 28 – Zinvol

Soms wou ze dat ze vroeger andere beroepsopties had overwogen, zoals diepzee-onderzoeker of archeoloog of ijssculptuurmaker, al kon ze onder water nog geen minuut haar adem inhouden, moest ze niezen van stof en trok het bloed zich terug uit de topjes van haar vingers zodra ze een kuipje boter uit de koelkast pakte.

BG 28 – Sentence

Sometimes she wished she had considered other career options earlier, such as deep-sea explorer or archaeologist or ice sculptor, even though she could hold her breath for less than a minute underwater, she had to sneeze from dust and the blood would withdraw from her fingertips as soon as she took a tub of butter from the fridge.

BG 27 – Boeken

Ik ben gek op boeken.
Al zolang ik kan lezen hou ik van alle soorten boeken: fictie en non-fictie, romans, korte verhalen, poëzie, boeken in ieder genre, over elk mogelijk onderwerp.

De openbare bibliotheek in het dorpshuis was een van mijn favoriete plekken in mijn jeugd, met zijn holle stilte, verbroken door aarzelende pianotonen uit de erboven gevestigde muziekschool, en zijn typische stoffige boekengeur. …

Read More »BG 27 – Boeken

BG 27 – Books

I love books.
For as long as I can read, I have loved all kinds of books: fiction and non-fiction, novels, short stories, poetry, books in every genre, on every subject.

The public library in the town hall was one of my favorite places in my youth, with its hollow silence, disrupted by hesitant piano notes from the music school above it, and its typical dusty smell of books. …

Read More »BG 27 – Books

BG 26 – Herfst

Op hun sterfst

In het midden van de herfst
zijn de bladeren op hun sterfst

ze tonen met hun laatste kracht
oogverblindende kleurenpracht

voordat ze neerwaarts wervelen
wijl regen en wind ons vervelen.

BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

We willen allemaal graag dingen hebben die we nog niet hebben,
en dingen doen die we nog niet gedaan hebben.
Soms raken we ontevreden als we die wensen niet direct kunnen vervullen.
Stel je nu voor dat je in plaats daarvan gewoon tevreden bent.
Tevreden met dat wat je hebt, en tevreden met dat wat je gedaan hebt.
Misschien niet zomaar tevreden, maar zelfs trots en gelukkig.
Stel je voor: de Omgekeerde Emmerlijst.

Vergeet die ambitieuze Emmerlijst (Bucket List), …

Read More »BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

BG 25 – Upside-Down Bucket List

We all want to have things that we don’t have yet
and do things that we haven’t done yet.
Sometimes we become dissatisfied if we cannot fulfill those wishes immediately.
Now imagine that you are simply satisfied instead.
Satisfied with what you have and satisfied with what you have done.
Perhaps not just satisfied, but even proud and happy.
Imagine: the Upside-Down Bucket List.

Forget that ambitious Bucket List, …

Read More »BG 25 – Upside-Down Bucket List

BG 24 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van vissen? Heb je wel eens gevist? Zou je liever aan zee of in de bergen wonen? Heb je op dit moment sokken aan? Heb je lang of kort haar? Heb je krullen? Vind je zwartwit foto’s mooier dan kleuren? Ben je kleurenblind? Heb je wel eens pannenkoeken gebakken?

BG 24 – Random Questions

May I ask you something? Do you like fish? Have you ever fished? Would you rather live by the sea or in the mountains? Are you currently wearing socks? Do you have long or short hair? Do you have curls? Do you like black and white photos better than colors? Are you color blind? Have you ever baked pancakes?

BG 23 – Redmond

Redmond - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Redmond Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik tien jaar geleden heb gemaakt.


Redmond Mouse is a Retired Computer Mouse I made ten years ago.


* Tip: Shop

Redmond - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 22 – De Hondendans

Haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp voert De Maakster over de Noensewegel, een smal, geasfalteerd pad voor fietsers en wandelaars. Met aan de linkerkant, bewust aan het oog onttrokken door groen, een stille begraafplaats en een iets minder stille instelling voor geestelijk gehandicapten, en aan de rechterkant, achter een slootje met hier en daar een knotwilg, weilanden die in de zomer om de beurt begraasd worden door een groepje koeien.

Vooruitgegaan door luid gekef, komt deze morgen uit tegenovergestelde richting een knappe jonge vrouw, …

Read More »BG 22 – De Hondendans

BG 22 – The Dog Dance

Her daily walk through Quiet Belgian Village takes The Maakster over the Noensewegel, a narrow, asphalted path for cyclists and walkers. With on the left, purposely hidden from view by greenery, a quiet cemetery and a slightly less quiet institution for the mentally handicapped, and on the right, behind a ditch with scattered pollard willows, pastures that in summer are grazed in turn by a group of cows.

This morning, preceded by loud yapping, a pretty young woman …

Read More »BG 22 – The Dog Dance

BG 21 – Idee

Het is maar een idee…., maar mobiele telefoons kunnen natuurlijk best van onbreekbaar antislipmateriaal gemaakt worden.

BG 21 – Idea

It’s just an idea …, but mobile phones could of course be made of unbreakable non-slip material.

BG 18 – Creatief denken: Wat kun je allemaal doen met een handdoek?

Droog er je handen, je voeten, je gezicht, je lichaam, je haar, je kat, je hond, je favoriete kip, je koe, je paard, je kozijnen, je dakgoot, je hek, je deurkruk, je fiets, je scooter, je auto of je tuinmeubilair mee af; maak er je schoenen, je pannen, je ramen, je kwasten, je schoolbord, je neus, je oksels of je achterwerk mee schoon; veeg er stof, krijt, modder, gemorste drankjes, make-up, verf, sop of smeerolie mee weg; gebruik hem als vloerkleed, picknickkleed, mandvoering, deurmat, strandlaken, …

Read More »BG 18 – Creatief denken: Wat kun je allemaal doen met een handdoek?