BG 58 – Schrijfwedstrijd ‘Het Bankje’

Hoera, ik ben een van de 20 winnaars van de schrijfwedstrijd ‘Het Bankje’!

Met Het Bankje gingen Creatief Schrijven vzw, OPENDOEK en Kunstwerkt op zoek naar originele dialogen die zich afspeelden tussen twee mensen op een bankje. We ontvingen maar liefst 242 inzendigen. Na rijp beraad selecteerden vakjuryleden Pascale Platel en Daan Pleumeekers 20 laureaten. Hun teksten worden door acteurs gespeeld en ingeblikt als podcasts. Beeldend kunstenaars maken er een ‘beeld’ bij. In de zomer zijn ze te beluisteren via een QR-code op bankjes in meer dan 100 gemeenten [in België].

BG 58 – Writing Competition ‘The Bench’

Hurray, I am one of the 20 winners of the writing competition ‘The Bench’!

With The Bench Creatief Schrijven vzw, OPENDOEK and Kunstwerkt were looking for original dialogues that took place between two people on a bench. We received no fewer than 242 entries. After careful consideration, jury members Pascale Platel and Daan Pleumeekers selected 20 laureates. Their texts will be played by actors and canned as podcasts. Visual artists will make an ‘image’ to accompany it. In the summer they can be heard via a QR code on benches in more than 100 towns [in Belgium].

BG 55 – Chinees Eten

Op vrijdag haalt Marc meestal eten voor hen bij de Chinees. Op zondag eten ze de restjes. Omdat het op woensdag nog maar kort geleden is, en ook niet lang meer duurt, lijkt het soms alsof ze de hele week door chinees eten. Dat is natuurlijk niet zo. Marc kookt vaak en lekker!

BG 55 – Chinese Food

On Fridays Marc usually fetches food for them from a Chinese restaurant. On Sundays they eat the leftovers. Because it is only a short time ago on Wednesdays, and is not going to take long either, it sometimes seems like they eat chinese all week long. That is of course not the case. Marc cooks often and delicious!

BG 54 – Welkom baby Hidde

Colorful handmade birthday bunting, laying on blue background.


(Mama M, papa A, opa P, en andere familieleden: Van Harte Gefeliciteerd!)

lief, lief klein mensje
ik ben zo blij, ik wens je
een heel gezond lang leven
van huisje, boompje, beestje
en af en toe een feestje
grote warme knuffels
en brede schaterlachen
voetjes in het blote gras
een schepje in een zandbak
een plank vol fijne boeken
en stiften en papier
een puppie of een kitten
schoten om op te zitten
handjes aan het stuur
en ’s avonds voor het slapengaan
een zoen van mamapapa en
een voorleesavontuur

BG 53 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van een buurman, die iets bewonderde dat zij gemaakt had:
‘Alles wat jouw handen aanraken verandert in goud!
Kun je dit even voor me vasthouden?’

BG 53 – Special Compliment

Special compliment from a neighbor, admiring something she made:
‘Everything your hands touch turns into gold!
Could you hold this for me?’

BG 52 – Schrijver (v/m/x)

Ik ben schrijver.
Ik ben ook kunstenaar, ontwerper en maker.

(Maar niet van beroep. Sinds het begin van dit millennium ben ik – vanwege hardnekkige gezondheidsproblemen – arbeidsongeschikt.)

Ik ben dus schrijver, als in de genderneutrale vorm van schrijfster.
En ook kunstenaar, ontwerper en maker, als in de genderneutrale vormen van kunstenares, ontwerpster en maakster.
Het woord schrijver mag van oudsher mannelijk zijn, maar dat betekent niet dat de schrijver zélf dat ook moet zijn.

Dat is anders bij bijvoorbeeld timmerman. Ik zou mezelf geen timmerman of, geforceerd, timmervrouw noemen, maar voor het neutrale timmeraar kiezen.

Bij het benoemen van mijn bezigheden lijkt het me niet van belang wat mijn sekse of gender is.
Ik noem mezelf dus geen schrijfster, tenzij in een context waarin het gewenst is onderscheid te maken tussen vrouwelijke, mannelijke en genderneutrale schrijvers.

BG 50 – Boomhut

Als kind leek het bouwen van een eigen boomhut haar het toppunt van gelukzaligheid. Het kwam er nooit van. In het tuintje van haar ouderlijk rijtjeshuis was geen plaats voor een boomhut. En in de bomen in ‘Het Bos’, een stuk natuur met wandelpaden, een hertenkamp en een eendenvijver, rond een oud landhuis dat ze optimistisch ‘het Kasteel’ noemden, mocht ze niet met hamer, spijkers en zaag tekeergaan.

Maar in gedachten bouwde ze de mooiste boomhutten, met geheime verdedigingswerken tegen indringers. Haar droomhut zou, toen al, een creatief atelier worden met een heerlijk uitzicht op de ‘wilde’ natuur, waarin ze veel spannende avonturen zou beleven. Ze groeide op in een tijd waarin je als kind te voet of op je fiets kon rondzwerven waar je maar wou, als je maar om etenstijd weer thuis was.

Vandaag de dag woont ze met haar man in een huis met veel kamers, waaronder haar werkkamer, haar knutselmaterialenmagazijn en haar creatief atelier. De ideale boomhut! Jammer dat hij niet in een boom past.

BG 50 – Tree House

As a child, building her own tree house seemed like the pinnacle of bliss to her.
It never happened. In the garden of her parental terraced house there was no room for a tree house. And in the trees in ‘The Woods’, a piece of nature with walking paths, a deer camp and a duck pond, around an old country house that they optimistically called ‘the Castle’, she was not allowed to indulge herself with hammer, nails and saw.

But in her mind, she built the most beautiful tree houses, with secret defenses against intruders. Her dream cabin would, even then, be a creative studio with a wonderful view of the ‘wild’ nature, in which she would experience many exciting adventures. She grew up in a time when as a child you could wander around on foot or on your bike wherever you wanted, as long as you were back home in time for dinner.

Today she and her husband live in a house with many rooms, including her study, her crafting materials warehouse and her creative studio. The ideal tree house! Too bad it doesn’t fit in a tree.

BG 49 – Haiku (NL)

koud en blinkend wit
van ragfijne kristallen
verdampt in de zon

BG 48 – Onze katten en de achterdeur

Two grey striped cats on a windowsill.

Leo & Daisy


Onze grijsgestreepte katten, we hebben er twee, zijn natuurlijk lief, maar ze kunnen ook behoorlijk irritant zijn, vooral als het slecht weer is.
Ze mauwen dan tientallen keren per dag: ‘zeg, doe je de achterdeur voor me open?’, waardoor ik me maar met moeite ergens op kan concentreren. Probeer ik hun gemauw te negeren, dan wordt het alsmaar luider en dwingender: ‘zeg mens, doe je nu eindelijk die deur voor me open?’.
Zijn ze binnen, dan kan ik ze tijdelijk afleiden door met ze te spelen. Dat gaat meestal zo: ik speel met een kattenspeeltje en zij kijken er verveeld naar. Soms geven ze er sloom een tikje tegenaan om van het gedoe af te zijn.
Dat vriendelijk beginnende, maar steeds dwinger wordende mauwen doen ze afwisselend binnen en buiten. Als ze binnen zijn willen ze naar buiten en als ze buiten zijn willen ze naar binnen.
Regent het, of ligt er sneeuw, dan mauwen ze moord en brand om naar binnen te mogen. Dat mag pas als ik met een oude handdoek hun pootjes heb schoongemaakt.
Vijf minuten later zijn ze alweer vergeten dat het buiten nat en koud was en begint het gedoe weer van voren afaan: ‘Mag die deur open? Mauw? Maauuw? Maaaaaaauuuuw!’
Had ik al gezegd dat we er twee hebben? Ze wisselen elkaar af.

BG 48 – Our cats and the back door

Our gray-striped cats, we have two of them, are of course sweet, but they can also be quite annoying, especially when the weather is bad.
They then meow dozens of times a day: ‘hey, will you open the back door for me?’, which makes it difficult for me to concentrate on anything. If I try to ignore their meowing, it gets louder and more compelling: ‘hey human, will you finally open that door for me?’.
When they are indoors, I can temporarily distract them by playing with them. It usually goes like this: I play with a cat toy and they look bored at it. Sometimes they give it a slow tap to end the hassle.
They do this meowing, that starts friendly, but gets more and more demanding, alternately indoors and outdoors. When they are indoors, they want to go out, and when they are outdoors, they want to go in.
When it rains, or the ground is covered in snow, they scream bloody murder to be let indoors. They are only allowed to when I have cleaned their paws with an old towel.
Five minutes later they have already forgotten that it was wet and cold outside and the hassle starts all over again: ‘Will you open the door? Meow? Meeoow? Meeeeeeeoooow!’
Did I mention we have two of them? They take turns.

BG 46 – Blackout Poem

Blackout Poem

She was
a typical
beauty
fabulous
her lips were
generous
But…
said to him
About that night, about us
let’s not talk about it
It’s over
He thought
I can’t hear a thing

BG 45 – Een thriller in 33 woorden

De voetstappen achter haar in het donker waren gelukkig gestopt. Ze haalde opgelucht adem. Twee straten nog, dan was ze thuis. Plotseling sloten sterke handen zich om haar hals. Ze zag een kousenvoet.

BG 45 – A thriller in 33 words

Fortunately, the footsteps behind her in the dark had stopped. She exhaled with relief. Two more blocks before she was home. Suddenly strong hands closed around her neck. She saw a stockinged foot.

BG 44 – Vallen

Tijdens haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp lijken de bewoners vandaag spontaan te vallen zodra ze De Maakster zien. Dat kan natuurlijk toeval zijn. Het heeft niet gevroren, integendeel, het is zelfs warm voor de tijd van het jaar, maar de laatste restjes rottende bladeren op straat zijn door de regen van vannacht glibberig geworden.

Halverwege haar route, tussen de sportvelden aan de ene kant en het mountainbiketerrein aan de andere kant, ziet De Maakster in de verte een oudere man met zijn hond. De man zwaait plotseling met beide armen door de lucht en valt dan pardoes op zijn gat. De hond, een blonde labrador, staat er verbaasd bij te kijken. Als ze hem even later passeert en vraagt hoe het gaat – de man, niet zijn hond – …

Read More »BG 44 – Vallen

BG 44 – Falling

During her daily walk through Quiet Belgian Village, the residents today seem to fall spontaneously as soon as they see The Maakster. That could of course be coincidental. It hasn’t frozen, on the contrary, it is actually quite warm for this time of year, but last night’s rain has made the remaining rotting leaves on the street slippery.

Halfway through her route, between the sports fields on one side and the mountain bike terrain on the other, The Maakster sees an elderly man with his dog in the distance. The man suddenly swings both his arms through the air and then falls slap on his behind. The dog, a blond labrador, looks at him in surprise. When she passes him a moment later and asks how he is doing – the man, not his dog –

Read More »BG 44 – Falling

BG 43 – Sneeuw / Snow

Gehaakte sneeuwballen tegen een grijze achtergrond, crocheted snowballs against a grey background.


Gehaakte Sneeuwballen. Crocheted Snowballs.

Er is deze week wat sneeuw gevallen. Er valt hier – in Nederland, waar ik vandaan kom, en België, waar ik woon – niet vaak sneeuw. Dus áls er dan eens een laagje sneeuw op straat ligt, bewegen we daar, te voet, op de fiets of in de auto, vrij onhandig overheen. Wel zijn we het er allemaal over eens dat vers gevallen sneeuw een prachtig gezicht is!

We had some snow this week. We don’t often get snow here – in the Netherlands, where I come from, and Belgium, where I live. So, if the streets are covered by a little layer of snow, we move over it, by foot, bike or car, quite awkwardly. But we all agree that freshly fallen snow is a beautiful sight!

BG 42 – Wiskundedeuk

Ze heeft een wiskundedeuk. Sterker nog: ze heeft een deuk voor alle exacte vakken. Dat zit zo. Ze heeft een broer die anderhalf jaar ouder is en die een wiskundeknobbel heeft, of eigenlijk een knobbel voor alle exacte vakken. Hij heeft natuurkunde met als specialisatie sterrenkunde gestudeerd. Dus toen zij geboren werd, was er niets meer over, enkel nog die deuk.

BG 42 – Mathematics Dent

She’s got a math dent. In fact, she’s got a dent for all science subjects. This is why. She has a brother who is a year and a half older and who has a math bump, or rather a bump for all science subjects. He studied physics with a specialization in astronomy. So, when she was born, there was nothing left, just that dent.

(A math bump, or wiskundeknobbel, is an actual word in Dutch. I made up the math dent.)

BG 41 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hoe was voor jou het jaar 2020 (het jaar met de Covid19-pandemie)? Wat was voor jou het zwaarste moment? En wat het mooiste? Wat vond je in het afgelopen jaar minder belangrijk? En wat is er voor jou juist belangrijker geworden? Denk je dat je dingen anders gaat doen in de toekomst? Zo ja, wat dan? Wat zijn je wensen voor 2021? En wat zijn je plannen?

BG 41 – Random Questions

May I ask you something? What was the year 2020 like for you (the year with the Covid19 pandemic)? What was the worst moment for you? And what the best? What did you find less important in the past year? And what has become more important to you? Do you think you will do things differently in the future? If yes, what? What are your wishes for 2021? And what are your plans?

BG 40 – Happy 2021 – Verbatim / Woordelijk

Happy 2021, a Verbatim/Woordelijk, or an animated GIF/of een bewegende GIF


Happy 2021, Gelukkig 2021!

A ‘Verbatim’ = an animated text GIF on BeaG’s Blog.
Een ‘Woordelijk’ = een bewegende tekst GIF op BeaG’s Blog.

Find a card with my (our) New Year’s Wishes in BG 35.
Vind een kaart met mijn (onze) Nieuwjaarswensen in BG 35.

BG 39 – Keerpunt Traditie

Je zit aan het einde van het jaar vaak gezellig samen met de mensen die je dierbaar zijn (in dezelfde kamer, of via een online verbinding).
Maak je samenzijn dit jaar en de komende jaren speciaal door een nieuwe traditie te beginnen: de eindejaars Keerpunt Traditie.
Hoe werkt dat?
Tot drie keer toe neemt iedereen om de beurt het woord.
1. In de eerste ronde noem je die dingen die voor jou persoonlijk het minst leuk waren in het afgelopen jaar.
2. In de tweede ronde laat je het negatieve achter je en noem je die dingen die voor jou persoonlijk juist het leukst waren in het afgelopen jaar.
3. In de derde ronde noem je tot slot jouw wensen en plannen voor het komende jaar.
Natuurlijk hoef je niet alles te delen als je dat liever niet doet.
De Keerpunt Traditie is geen verplichting, maar een liefdevolle uitnodiging.

BG 39 – Turning Point Tradition

At the end of the year, you often sit together with the people that are dear to you (in the same room, or via an online connection).
Make your get-together this year and the coming years special by starting a new tradition: the end-of-year Turning Point Tradition.
How does that work?
Everyone takes three turns to speak.
1. In the first round, you share those things that were the most negative for you personally in the past year.
2. In the second round, you leave the negative behind and share those things that have been the most positive for you personally in the past year.
3. Finally, in the third round, you share your wishes and plans for the coming year.
Of course you don’t have to share everything if you prefer not to.
The Turning Point Tradition is not an obligation, but a loving invitation.