BG 10

BG 10 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hoe oud ben je? Hoe oud zou je liever zijn? Woon je in een groot huis of een klein huis? Eet je graag brood? Doe je daar dan liever hagelslag of kaas op? En eerst boter? Lees je graag? Bezit je meer of minder dan honderd boeken? Heb je wel eens een autowiel verwisseld?

BG 10 – Random Questions

May I ask you something? How old are you? How old would you rather be? Do you live in a big house or a small house? Do you like to eat bread? Would you rather put chocolate sprinkles or cheese on it? And butter first? Do you like to read? Do you own more or less than a hundred books? Have you ever changed a car wheel?