BG 104

BG 104 – Voor het Nieuwe Jaar wens ik je:

– een goede gezondheid
– fijne contacten met andere mensen
– aangename ervaringen
– succes met het werken aan je doelen
– plezier aan je bezigheden
– veel ontspanning
– oplossingen voor het klimaatprobleem
– herstel van de natuur
– meer positieve dan negatieve momenten

En bovenal wens ik je:
– het inzicht dat je zelf aan deze dingen kunt bijdragen.

BG 104 – For the New Year I wish you:

– a good health
– nice contact with other people
– pleasant experiences
– good luck working on your goals
– enjoy your activities
– a lot of relaxation
– solutions to the climate problem
– recovery of nature
– more positive than negative moments

And above all I wish you:
– the insight that you yourself can contribute to these things.