BG 12

BG 12 – Balpen

We schrijven zwart. We schrijven ook allerlei andere kleuren, maar die zien er evenzogoed zwart uit.

’s Nachts lig ik in het donker te wachten op haar bureau. Dan is het stil en koud. Achter me staan de computer en printer ongebruikt te zwijgen. Ik herinner me het laatste woord dat we gisteravond schreven: bellen. De keuken is naast haar werkkamer en de tussendeur staat altijd open, omdat het hier anders overdag benauwd wordt. Daardoor kan ik de holle kunststof keukenklok de seconden horen aftikken, luider dan overdag. Een eenzame auto rubbert door de plassen over de kinderkopjes voor het huis. En zoals elke nacht lig ik geduldig te wachten.

Als de nieuwe dag begonnen is, …

Read More »BG 12 – Balpen

BG 12 – Ballpoint pen

We write black. We also write all kinds of other colors, but they look black just the same.

At night I wait in the dark on her desk. When it is quiet and cold. Behind me the computer and printer rest in silence. I remember the last word we wrote last night: call. The kitchen is next to her office and the connecting door is always open, so that it doesn’t get stuffy here during the daytime. As a result, I can hear the hollow plastic kitchen clock ticking away the seconds, louder than during the day. A lonely car rubbers through the puddles on the cobblestones in front of the house. And like every night I lie here waiting patiently.

When the new day has started, …

Read More »BG 12 – Ballpoint pen