BG 138

BG 138 – Jouw weg

Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met wie iemand anders vandaag is. Jij bent die ander niet. Die ander volgt niet hetzelfde pad als jij en neemt niet dezelfde afslagen. Maak je eigen keuzes. Keuzes die jou brengen naar waar jij heen wilt, of wegbrengen van waar jij niet langer wilt zijn. Vergelijk jezelf met wie je gisteren was en kijk of je vandaag op de goede weg bent. Jouw goede weg.

BG 138 – Your path

Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. You are not that other person. That other person does not follow the same path as you and does not take the same turns. Make your own choices. Choices that will take you where you want to go, or take you away from where you no longer want to be. Compare yourself to who you were yesterday and see if you are on the right path today. Your right path.