BG 14

BG 14 – Dat kun je wel

Mensen zeggen vaak ‘Ik kan niet tekenen’ of ‘Ik kan niet schrijven.’
Maar is dat wel waar?

Tenzij je een fysieke handicap hebt waardoor je niet in staat bent de punt van een pen of potlood over een stuk papier te bewegen, of het toetsenbord of de muis van een computer te gebruiken, kun je wel degelijk tekenen en schrijven!

Misschien stel je te hoge eisen aan jezelf …

Read More »BG 14 – Dat kun je wel

BG 14 – Yes you can

People often say ‘I can’t draw’ or ‘I can’t write.’
But is that really true?

Unless you have a physical disability that prevents you from moving the tip of a pen or pencil over a piece of paper, or from using the keyboard or mouse of a computer, you can draw and write!

Maybe the standards you set for yourself …

Read More »BG 14 – Yes you can