BG 158

BG 158 – Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar went al. Ik denk niet meer per ongeluk nog in 2022 te leven. Ik heb de rotzooi van het vorige jaar bij het vuilnis gezet en de mooie dingen bewaard. Ik heb waardeloze spullen weggegooid en dat wat ik kan hergebruiken opgeslagen in mijn magazijn vol mogelijkheden. Ik koester het positieve en laat het negatieve achter me (maar eerst leer ik er lessen uit). Net als onvoorstelbaar grote sterrenstelsels en microscopisch kleine atomen blijf ik in beweging, als klein onderdeeltje van het immens grote en soms ook intiem kleine geheel, zolang ik nog wat tijd, kracht en energie over heb. Ondanks voortschrijdende slijtage, hoop ik nog wat meer jaarwisselingen mee te mogen maken. Samen met de uitgebreide, overweldigend mooie, geheimzinnige, unieke, en soms beklemmend zware wereld om me heen en in me – schop ik aan tegen, zet ik mijn tanden in, bedenk ik, creëer ik, sla ik mijn armen om, en bemin ik voorzichtig het jaar 2023.

BG 158 – The new year

I am already getting used to the new year. I no longer accidentally think I’m still living in 2022. I put last year’s mess in the trash and kept the nice things. I have thrown away worthless stuff and stored what I can reuse in my warehouse full of possibilities. I cherish the positive and leave the negative behind (but first I learn lessons from it). Just like unimaginably large galaxies and microscopic small atoms I keep moving, as a small part of the immensely large and sometimes intimately small whole, as long as I still have some time, strength and energy left. Despite progressive wear and tear, I hope I will be allowed to experience some more new years. Together with the expansive, overwhelmingly beautiful, mysterious, unique, and sometimes oppressively heavy world around me and within me – I kick against, sink my teeth into, invent, create, wrap my arms around, and gently love the year 2023.