BG 167

BG 167 – 100 Woorden Fictie

Haar broer

Een meisje en haar oma staan aan de kassa in de winkel.
Kassière: ‘Dus je broer is weer opgenomen?’
Meisje: ‘Ja. Spijtig.’
Kassière: ‘Maar hij is er wel aan gewend, hè? Nou ja, ik bedoel, hij is er al vaker geweest.’
‘Hij moet er blijven,’ zegt het meisje, haar smalle schouders optrekkend.
Kassière: ‘Doe de groeten aan je moeder.’
Oma: ‘Zullen we doen.’
Meisje: ‘Hij vindt het niet erg. Nou ja, wel erg, maar hij is het gewend. Hij moet daar blijven.’
Kassière: ‘Dat is jammer. Nou, dag hè!’
‘Daag!’’ huppelt het meisje vrolijk achter haar oma aan.

BG 167 – 100 Words Fiction

Her brother

A girl and her grandmother are at the cash register in the store.
Cashier: ‘So your brother has been admitted again?’
Girl: ‘Yes. Unfortunately.’
Cashier: ‘But he is used to it, isn’t he? Well, I mean, he has been there before.’
‘He has to stay there,’ the girl says, shrugging her narrow shoulders.
Cashier: ‘Give my regards to your mother.’
Grandma: ‘We will do that.’
Girl: ‘He doesn’t mind. Well, he does mind, but he is used to it. He has to stay.’
Cashier: ‘That is unfortunate. Well, goodbye now!’
The girl cheerfully hops after her grandmother: ‘Bye!’