BG 171

BG 171 – Alle keren dat ik je gemist heb

Die keer toen ik op dat feestje was, net twee drankjes had gehaald en me met de glazen ter hoogte van mijn hoofd door de krioelende mensenmassa heen bewoog, terwijl ik dacht ergens in de drukte mijn naam te horen roepen, maar daar niet zeker van was, en ik mijn aandacht erbij moest houden om naar de juiste plek te manoeuvreren, waar een vriendin op me wachtte, zonder te morsen.
Of die keer in de supermarkt, toen ik alles wat ik nodig had in mijn winkelwagentje had verzameld en ik aansloot in de rij voor een van de kassa’s, terwijl ik op mijn horloge keek om te zien of ik nog op tijd zou zijn voor mijn volgende afspraak en vervolgens mijn bankpasje tevoorschijn haalde om mee af te rekenen en dus niet zag dat jij vanuit de rij voor een andere kassa mijn aandacht probeerde te trekken.
Of die keer in de bioscoop, toen ik, net voor de film begon, intens in gesprek was met een goede vriend en we bijna voorovergebogen zaten om elkaar beter te kunnen verstaan, net voor het licht in de zaal uitging en wij door de mensen om ons heen (sssttt!) tot stilte gemaand werden, waarna jij net als iedereen onzichtbaar werd.
Of die keer in het bos, toen ik …

Read More »BG 171 – Alle keren dat ik je gemist heb

BG 171 – All the times I missed you

That time when I was at that party, had just fetched two drinks and moved through the teeming mass of people with the drinking glasses at head height, while I thought I heard my name being called out somewhere in the crowd, but wasn’t sure, and I had to keep my attention while I maneuvered to the right spot, where a female friend was waiting for me, without spilling.
Or that time in the supermarket, when I had collected everything I needed in my shopping cart and I joined the queue for one of the cash registers, checking my watch to see if I would still be on time for my next appointment and then pulled out my debit card to pay with, so I didn’t see that you tried to get my attention from the queue in front of another checkout.
Or that time in the cinema, when, just before the film started, I was having an intense conversation with a good friend and we were almost bent over to hear each other better, just before the room lights went out and we were being urged to silence by the people around us (shhhh!), after which you became invisible like everyone else.
Or that time in the woods, when I …

Read More »BG 171 – All the times I missed you