BG 172

BG 172 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Wat is de wortel van 81? Heb je ooit op kleine kinderen gepast? Deed je dat graag? Waar ligt bij jou thuis een schaar? Ga je graag naar de kapper? Kun je met losse handen fietsen? Zou je als je ooit in Pisa was de bekende foto nemen? Maak je graag selfies? Post je veel op sociale media sites?

BG 172 – Random Questions

May I ask you something? What is the square root of 81? Have you ever looked after small children? Did you enjoy doing that? Where can one find a pair of scissors at your home? Do you like to go to the hairdresser? Can you ride a bicycle with no hands? If you were ever in Pisa, would you take the usual picture? Do you like to take selfies? Do you post a lot on social media sites?