BG 180

BG 180 – Een fijne dag!

Terwijl zij de laatste berichtjes op zijn telefoon bekeken, alvorens die te wissen en het apparaat opzij te leggen om het later aan een nichtje of neefje te geven dat er nog geen had – grootvader was immers begraven en had hem zelf niet meer nodig, en ze waren bezig aan de emotioneel zware taak om zo’n zestig jaar aan verzamelde spullen in zijn rommelige bejaardenwoninkje door te nemen en te beslissen wat ze onder elkaar zouden verdelen, wat er naar de kringwinkel zou gaan en wat ze naar het containerpark zouden brengen – zagen ze dat het laatste berichtje dat hij bij leven ontvangen had van zijn kleindochter Maddie was. Het luidde ‘Een fijne dag, opa!’ Ze waren ontroerd. Maddie was pas zes jaar oud, had nog maar net leren lezen en schrijven en was nog maar een maand in het bezit van haar eerste telefoon.

Drie weken later nam Maddie aan het einde van een leuke schooldag afscheid van haar klasgenootjes alvorens naar huis te gaan. Haar vriendje Joris had ze eerst even apart genomen en plechtig ‘Een fijne dag, Joris!’ toegewenst, waarop Joris lachend ‘Bedankt!’ had gezegd; de dag was immers al grotendeels voorbij en ze had er zo ongewoon serieus bij gekeken. Hij keek haar na terwijl ze weghuppelde.
De volgende dag kwam Joris niet op school. …

Read More »BG 180 – Een fijne dag!

BG 180 – Have a nice day!

As they checked the last messages on his phone, before erasing them and setting the device aside to later give it to a niece or nephew who didn’t have one yet – after all, grandfather had been buried and no longer needed it himself, and they were engaged in the emotionally demanding task of sifting through some sixty years of collected items in his cluttered little retirement home and deciding what to divide among themselves, what to take to the thrift store, and what to the container park – they saw that the last message he had received while alive was from his granddaughter Maddie. It read ‘Have a nice day, grandpa!’ They were touched. Maddie was only six years old, had just learned to read and write, and had only had her first phone for a month.

Three weeks later, at the end of a fun day at school, Maddie said goodbye to her classmates before going home. She had first taken her friend Joris aside and solemnly wished him ‘Have a nice day, Joris!’, to which Joris had said with a smile ‘Thank you!’; after all, the day had already largely passed and she had looked so unusually serious. He watched her as she hopped away.
The next day Joris did not come to school. …

Read More »BG 180 – Have a nice day!