BG 184

BG 184 – Voorgoed veranderd

Ze hebben hem veranderd,
de stoep voor hun huis.
Ze hebben er een boekenkastje
geplaatst, hun ‘Gratis Biebje’.

Daarmee hebben ze de beleving
van de wandelaars en fietsers op
die stoep voorgoed veranderd.
Voortaan zullen die, of ze willen

of niet, denken aan boeken,
aan lezen, aan zal ik wel of
zal ik niet, aan eigenlijk heb ik
haast, en geen tas mee.

Of aan: …

Read More »BG 184 – Voorgoed veranderd

BG 184 – Changed forever

They changed it, the sidewalk
in front of their house. They
put up a little bookcase there,
their ‘Little Free Library’.

Therewith they have changed
the experience of walkers and
cyclists on that sidewalk forever.
Henceforth those will think, whether

they like it or not, of books,
of reading, of shall I or shall
I not, of I’m actually in a hurry,
and I have no bag with me.

Or of: …

Read More »BG 184 – Changed forever