BG 210

BG 210 – Zinvol

Je start je auto en verlaat je oprit, die uitkomt op de met kasseien geplaveide straat waaraan je woont en waarlangs aan weerszijden eikenbomen staan, en die op zijn beurt weer uitkomt op een andere straat via een T-kruising, met tussen de bomen door uitzicht op een eeuwenoud kasteel, en als je rechtsaf slaat en deze andere weg, waarop meer auto’s rijden, volgt, al diens zijwegen negeert tot aan het kruispunt met de verkeerslichten, en je neemt, zodra je groen licht hebt, de bocht naar rechts en volgt deze grotere en drukkere weg totdat je, bij een andere set verkeerslichten, de afslag naar de snelweg kunt nemen, waarover je, als je dat wilt en veel sneller nu, tussen massa’s voertuigen in allerlei formaten naar de grote stad kunt rijden, of, als je dát wilt, juist de andere kant op kunt gaan, richting de verre kust; en ondertussen negeer je nog al die andere wegen onderweg: de zijwegen, de ventwegen, wegen die jouw wegen snijden op kruispunten, en al die smallere achterafweggetjes, soms bestraat, soms bedekt met grind en soms alleen nog maar met modder, en de fietspaden; al die vele wegen dus, die telkens maar lijken te benadrukken dat we allemaal liever elders willen zijn.

BG 210 – Sentence

You start your car and leave your driveway, which leads to the cobblestone street where you live, lined with oak trees on both sides, and which in turn leads to another street through a T-junction, with a view of an ancient castle through the trees, and if you turn right and follow this other road, which has more cars on it, ignore all its side roads until you reach the traffic light intersection, and as soon as you have a green light, you turn right and follow this larger and busier road until, at another set of traffic lights, you can take the exit onto the highway, on which you can, if you wish and much more quickly now, drive between masses of vehicles of all sizes to the big city, or, if you want to, you can go in the other direction, towards the distant coast; and in the meantime you ignore all those other roads along the way: the side roads, the service roads, the roads that intersect with yours, and all those narrower back roads, sometimes paved, sometimes covered in gravel and sometimes only in mud, and the cycle paths; so, all those many roads, which always seem to emphasize that we would all rather be elsewhere.