BG 22

BG 22 – De Hondendans

Haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp voert De Maakster over de Noensewegel, een smal, geasfalteerd pad voor fietsers en wandelaars. Met aan de linkerkant, bewust aan het oog onttrokken door groen, een stille begraafplaats en een iets minder stille instelling voor geestelijk gehandicapten, en aan de rechterkant, achter een slootje met hier en daar een knotwilg, weilanden die in de zomer om de beurt begraasd worden door een groepje koeien.

Vooruitgegaan door luid gekef, komt deze morgen uit tegenovergestelde richting een knappe jonge vrouw, …

Read More »BG 22 – De Hondendans

BG 22 – The Dog Dance

Her daily walk through Quiet Belgian Village takes The Maakster over the Noensewegel, a narrow, asphalted path for cyclists and walkers. With on the left, purposely hidden from view by greenery, a quiet cemetery and a slightly less quiet institution for the mentally handicapped, and on the right, behind a ditch with scattered pollard willows, pastures that in summer are grazed in turn by a group of cows.

This morning, preceded by loud yapping, a pretty young woman …

Read More »BG 22 – The Dog Dance