BG 28

BG 28 – Zinvol

Soms wou ze dat ze vroeger andere beroepsopties had overwogen, zoals diepzee-onderzoeker of archeoloog of ijssculptuurmaker, al kon ze onder water nog geen minuut haar adem inhouden, moest ze niezen van stof en trok het bloed zich terug uit de topjes van haar vingers zodra ze een kuipje boter uit de koelkast pakte.

BG 28 – Sentence

Sometimes she wished she had considered other career options earlier, such as deep-sea explorer or archaeologist or ice sculptor, even though she could hold her breath for less than a minute underwater, she had to sneeze from dust and the blood would withdraw from her fingertips as soon as she took a tub of butter from the fridge.