BG 31

BG 31 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van popmuziek? Speel je een muziekinstrument? Heb je kinderen? Zo niet, wil je kinderen? Kun je hoog springen? Ken je de stelling van Pythagoras? Gebruik je wel eens meer dan één vraagteken? Denk je dat dat iets toevoegt? Ben je een koukleum?

BG 31 – Random Questions

May I ask you something? Do you like pop music? Do you play a musical instrument? Do you have children? If not, do you want children? Can you jump high? Do you know the Pythagorean theorem? Do you ever use more than one question mark? Do you think that adds something? Are you a chilly person?