BG 39

BG 39 – Keerpunt Traditie

Je zit aan het einde van het jaar vaak gezellig samen met de mensen die je dierbaar zijn (in dezelfde kamer, of via een online verbinding).
Maak je samenzijn dit jaar en de komende jaren speciaal door een nieuwe traditie te beginnen: de eindejaars Keerpunt Traditie.
Hoe werkt dat?
Tot drie keer toe neemt iedereen om de beurt het woord.
1. In de eerste ronde noem je die dingen die voor jou persoonlijk het minst leuk waren in het afgelopen jaar.
2. In de tweede ronde laat je het negatieve achter je en noem je die dingen die voor jou persoonlijk juist het leukst waren in het afgelopen jaar.
3. In de derde ronde noem je tot slot jouw wensen en plannen voor het komende jaar.
Natuurlijk hoef je niet alles te delen als je dat liever niet doet.
De Keerpunt Traditie is geen verplichting, maar een liefdevolle uitnodiging.

BG 39 – Turning Point Tradition

At the end of the year, you often sit together with the people that are dear to you (in the same room, or via an online connection).
Make your get-together this year and the coming years special by starting a new tradition: the end-of-year Turning Point Tradition.
How does that work?
Everyone takes three turns to speak.
1. In the first round, you share those things that were the most negative for you personally in the past year.
2. In the second round, you leave the negative behind and share those things that have been the most positive for you personally in the past year.
3. Finally, in the third round, you share your wishes and plans for the coming year.
Of course you don’t have to share everything if you prefer not to.
The Turning Point Tradition is not an obligation, but a loving invitation.