BG 41

BG 41 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hoe was voor jou het jaar 2020 (het jaar met de Covid19-pandemie)? Wat was voor jou het zwaarste moment? En wat het mooiste? Wat vond je in het afgelopen jaar minder belangrijk? En wat is er voor jou juist belangrijker geworden? Denk je dat je dingen anders gaat doen in de toekomst? Zo ja, wat dan? Wat zijn je wensen voor 2021? En wat zijn je plannen?

BG 41 – Random Questions

May I ask you something? What was the year 2020 like for you (the year with the Covid19 pandemic)? What was the worst moment for you? And what the best? What did you find less important in the past year? And what has become more important to you? Do you think you will do things differently in the future? If yes, what? What are your wishes for 2021? And what are your plans?