BG 42

BG 42 – Wiskundedeuk

Ze heeft een wiskundedeuk. Sterker nog: ze heeft een deuk voor alle exacte vakken. Dat zit zo. Ze heeft een broer die anderhalf jaar ouder is en die een wiskundeknobbel heeft, of eigenlijk een knobbel voor alle exacte vakken. Hij heeft natuurkunde met als specialisatie sterrenkunde gestudeerd. Dus toen zij geboren werd, was er niets meer over, enkel nog die deuk.

BG 42 – Mathematics Dent

She’s got a math dent. In fact, she’s got a dent for all science subjects. This is why. She has a brother who is a year and a half older and who has a math bump, or rather a bump for all science subjects. He studied physics with a specialization in astronomy. So, when she was born, there was nothing left, just that dent.

(A math bump, or wiskundeknobbel, is an actual word in Dutch. I made up the math dent.)