BG 48

BG 48 – Onze katten en de achterdeur

Two grey striped cats on a windowsill.

Leo & Daisy


Onze grijsgestreepte katten, we hebben er twee, zijn natuurlijk lief, maar ze kunnen ook behoorlijk irritant zijn, vooral als het slecht weer is.
Ze mauwen dan tientallen keren per dag: ‘zeg, doe je de achterdeur voor me open?’, waardoor ik me maar met moeite ergens op kan concentreren. Probeer ik hun gemauw te negeren, dan wordt het alsmaar luider en dwingender: ‘zeg mens, doe je nu eindelijk die deur voor me open?’.
Zijn ze binnen, dan kan ik ze tijdelijk afleiden door met ze te spelen. Dat gaat meestal zo: ik speel met een kattenspeeltje en zij kijken er verveeld naar. Soms geven ze er sloom een tikje tegenaan om van het gedoe af te zijn.
Dat vriendelijk beginnende, maar steeds dwinger wordende mauwen doen ze afwisselend binnen en buiten. Als ze binnen zijn willen ze naar buiten en als ze buiten zijn willen ze naar binnen.
Regent het, of ligt er sneeuw, dan mauwen ze moord en brand om naar binnen te mogen. Dat mag pas als ik met een oude handdoek hun pootjes heb schoongemaakt.
Vijf minuten later zijn ze alweer vergeten dat het buiten nat en koud was en begint het gedoe weer van voren afaan: ‘Mag die deur open? Mauw? Maauuw? Maaaaaaauuuuw!’
Had ik al gezegd dat we er twee hebben? Ze wisselen elkaar af.

BG 48 – Our cats and the back door

Our gray-striped cats, we have two of them, are of course sweet, but they can also be quite annoying, especially when the weather is bad.
They then meow dozens of times a day: ‘hey, will you open the back door for me?’, which makes it difficult for me to concentrate on anything. If I try to ignore their meowing, it gets louder and more compelling: ‘hey human, will you finally open that door for me?’.
When they are indoors, I can temporarily distract them by playing with them. It usually goes like this: I play with a cat toy and they look bored at it. Sometimes they give it a slow tap to end the hassle.
They do this meowing, that starts friendly, but gets more and more demanding, alternately indoors and outdoors. When they are indoors, they want to go out, and when they are outdoors, they want to go in.
When it rains, or the ground is covered in snow, they scream bloody murder to be let indoors. They are only allowed to when I have cleaned their paws with an old towel.
Five minutes later they have already forgotten that it was wet and cold outside and the hassle starts all over again: ‘Will you open the door? Meow? Meeoow? Meeeeeeeoooow!’
Did I mention we have two of them? They take turns.