BG 50

BG 50 – Boomhut

Als kind leek het bouwen van een eigen boomhut haar het toppunt van gelukzaligheid. Het kwam er nooit van. In het tuintje van haar ouderlijk rijtjeshuis was geen plaats voor een boomhut. En in de bomen in ‘Het Bos’, een stuk natuur met wandelpaden, een hertenkamp en een eendenvijver, rond een oud landhuis dat ze optimistisch ‘het Kasteel’ noemden, mocht ze niet met hamer, spijkers en zaag tekeergaan.

Maar in gedachten bouwde ze de mooiste boomhutten, met geheime verdedigingswerken tegen indringers. Haar droomhut zou, toen al, een creatief atelier worden met een heerlijk uitzicht op de ‘wilde’ natuur, waarin ze veel spannende avonturen zou beleven. Ze groeide op in een tijd waarin je als kind te voet of op je fiets kon rondzwerven waar je maar wou, als je maar om etenstijd weer thuis was.

Vandaag de dag woont ze met haar man in een huis met veel kamers, waaronder haar werkkamer, haar knutselmaterialenmagazijn en haar creatief atelier. De ideale boomhut! Jammer dat hij niet in een boom past.

BG 50 – Tree House

As a child, building her own tree house seemed like the pinnacle of bliss to her.
It never happened. In the garden of her parental terraced house there was no room for a tree house. And in the trees in ‘The Woods’, a piece of nature with walking paths, a deer camp and a duck pond, around an old country house that they optimistically called ‘the Castle’, she was not allowed to indulge herself with hammer, nails and saw.

But in her mind, she built the most beautiful tree houses, with secret defenses against intruders. Her dream cabin would, even then, be a creative studio with a wonderful view of the ‘wild’ nature, in which she would experience many exciting adventures. She grew up in a time when as a child you could wander around on foot or on your bike wherever you wanted, as long as you were back home in time for dinner.

Today she and her husband live in a house with many rooms, including her study, her crafting materials warehouse and her creative studio. The ideal tree house! Too bad it doesn’t fit in a tree.