BG 62

BG 62 – De Boze Echtgenote

Op haar dagelijkse wandelingen door Rustig Belgisch Dorp ontmoet De Maakster natuurlijk ook andere bewoners te voet. Die wenst ze ‘goedemorgen!’ of ‘een fijne dag!’, omdat de wereld daar een beetje mooier van wordt. Sommige bewoners groeten vriendelijk terug, maar anderen doen alsof ze niets gehoord hebben, of wenden snel hun hoofd af. Daar laat De Maakster zich niet door weerhouden.

Rustig Belgisch Dorp is een beetje een gesloten dorp en veel van zijn bewoners zijn gewend alleen om te gaan met mensen die ze al vanaf hun geboorte kennen. Ze voelen zich ongemakkelijk bij nieuwelingen, zelfs al wonen die er al geruime tijd. Oudere mensen reageren soms verward: ‘Maar… eh… ik kén u toch niet?’,

Read More »BG 62 – De Boze Echtgenote

BG 62 – The Angry Wife

On her daily walks through Quiet Belgian Village, The Maakster of course also meets other residents on foot. She wishes them a ‘good morning!’ or ‘have a nice day!’, because that makes the world a little prettier. Some of the residents greet back friendly, but others pretend not to have heard her, or quickly turn their head away. That doesn’t stop The Maakster.

Quiet Belgian Village is a bit of a closed village and many of its residents are used to only associate with people they have known from birth. They feel uncomfortable with newcomers, even the ones that have already lived there for quite some time. Older people sometimes react confused: ‘But … er … I don’t knów you?’,

Read More »BG 62 – The Angry Wife