BG 63

BG 63 – 100 Woorden Fictie

Ze waren zogenaamd smokkelaars

Dat ze smokkelaars waren, had ze gezegd, dat dat ‘oeh’ spannend was! Dat ze moesten uitkijken voor de douane. Hij wist niet wie dat was, de douane. Gelukkig had ze gezegd dat ze terug zou komen, later, om hem te halen. Hij had haar geloofd. Dat ze zijn jas had moeten meenemen natuurlijk, als bewijs. Het was koud. Dat hij de weg kon vinden door te kijken aan welke kant van de boomstammen het mos groeide. Maar het was donker. Ze zou terugkomen, om hem te halen. Hij wist niet zeker of hij haar nog geloofde.

BG 63 – 100 Words Fiction

They pretended to be smugglers

That they were smugglers, she had said, that that was ‘ooh’ exciting! That they had to watch out for customs. He didn’t know who that was, customs. Luckily, she had said that she would come back later to get him. He had believed her. That she had had to take his coat of course, as proof. It was cold. That he could find the way by looking at which side of the tree trunks the moss grew. But it was dark. She would come back to get him. He wasn’t sure he still believed her.