BG 76

BG 76 – Zinvol

Gillen deed ze normaal niet, dus de andere kinderen, die in een kring om haar heen stonden, hadden dat nooit eerder gehoord; maar het werd volgens haar hoog tijd dat de volwassenen in hun brave rijtjeshuizen achter hun pasgemaaide tuintjes aan weerszijden van de straat zich realiseerden dat zij, de jeugd van tegenwoordig, er ook nog waren, dus zette ze zich schrap en liet ze de luidste en langste gil horen die technisch gezien met menselijke stembanden geproduceerd kon worden, waarna ze tevreden vaststelde dat er over de saaie straat een oorverdovende stilte viel.

BG 76 – Sentence

She didn’t normally shriek, so the other kids, who stood in a circle around her, had never heard that before; but she thought it was about time that the adults in their goody terraced houses behind their freshly mowed little yards on either side of the street realized that they, the youth of today, were still there, so she braced herself and let out the loudest and longest shriek that could technically be produced with human vocal cords, after which she noted with satisfaction that a deafening silence fell over the dull street.