BG 82

BG 82 – Het regent pasjes, halleluja

Tijdens haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp vanmorgen, bleef De Maakster abrupt stilstaan toen ze op de oprit naar een huis iets zag liggen glimmen in de zon. Bukkend zag ze dat het een bankpasje was. Het adres op de kaart kwam overeen met dat van het huis waar ze voor stond, dus ze besloot aan te bellen. Er werd niet opengedaan, maar ze zag vanuit haar ooghoek een beweging achter het raam. Ze belde een tweede keer aan en deze keer keek ze direct naar het raam. Daar zag ze nog net iemand wegduiken achter een gordijn. Toen de voordeur ook na een derde keer aanbellen nog steeds niet geopend werd, liep ze over het netjes gemaaide gazon en klopte op het raam. Een oudere vrouw kwam aarzelend tevoorschijn, met rode wangen van de opwinding. De Maakster glimlachte vriendelijk, hield met haar ene hand het bankpasje omhoog en wees er met haar andere hand naar. De oude vrouw sloeg haar handen voor haar mond, werd nog roder, en besloot nu dan toch de voordeur op een kier open te doen. Ze schraapte haar keel en probeerde streng te klinken: …

Read More »BG 82 – Het regent pasjes, halleluja

BG 82 – It’s raining cards, hallelujah

During her daily walk through Quiet Belgian Village this morning, The Maakster stopped abruptly when she saw something glistening in the sun in the driveway to a house. Bending down, she saw that it was a bank card. The address on the card matched that of the house she was standing in front of, so she decided to ring the bell. The door didn’t open, but out of the corner of her eye she saw a movement behind the window. She rang the bell a second time and this time looked directly at the window. There she saw someone just ducking behind a curtain. When the front door still didn’t open after ringing a third time, she walked across the neatly mowed lawn and knocked on the window. An elderly woman appeared, hesitantly, cheeks flushed with excitement. The Maakster smiled kindly, held up the bank card with one hand and pointed at it with her other hand. The old woman put her hands over her mouth, got even redder, and finally decided to open the front door just a little bit. She cleared her throat and tried to sound stern:

Read More »BG 82 – It’s raining cards, hallelujah