blogster

BG 205 – Het zebrapad

Deze keer was De Maakster niet bezig aan haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp, maar reed ze in haar auto door het centrum van een naburig dorp.
Schuin voor haar reed, op de daarvoor bedoelde baan, een vrouw op een fiets, met aan haar andere kant een kleutertje op een schattig klein fietsje. Terwijl De Maakster een zebrapad naderde, sloeg De Fietster pardoes linksaf dat zebrapad op, zonder eerst te stoppen en zonder om zich heen te kijken.

Gelukkig lette De Maakster goed op en kon ze vlak voor het zebrapad remmen, op ruime afstand van De Fietster. Die was enorm geschrokken, sprong van haar zadel en zette haar voeten aan weerszijden van haar fiets op de grond. Tegelijkertijd greep ze haar kindje bij de schouder om het te doen stoppen. Het jongetje, met een fietshelmpje op, schrok daar natuurlijk van, zette moeizaam een voetje op de grond en wankelde even, schuin op zijn zadel, voordat het zijn evenwicht hervond.

De Fietster keek De Maakster woedend aan en begon heel hard tegen haar te razen en te tieren. Wijzend over de lengte van het zebrapad riep ze ‘Dit is hier goddomme een zebrapad!’ …

Read More »BG 205 – Het zebrapad

BG 205 – The zebra crossing

This time, The Maakster was not on her daily walk through Quiet Belgian Village, but was driving her car through the center of a neighboring village.
Diagonally in front of her, a woman rode a bicycle on the designated lane, with a toddler on a cute little bike on her other side. As The Maakster approached a zebra crossing, The Cyclist suddenly turned left onto that crossing, without stopping first and without looking around.

Fortunately, The Maakster was paying attention and managed to brake just before the zebra crossing, at a good distance from The Cyclist. Who was extremely shocked, jumped off her saddle, and positioned her feet on the ground on either side of her bike. At the same time, she grabbed her child by the shoulder to make it stop. The little boy, wearing a helmet, naturally got startled, put one little foot on the ground with difficulty and staggered for a moment, diagonally on his saddle, before regaining his balance.

The Cyclist looked furiously at The Maakster and began to rage and yell at her. Pointing along the length of the zebra crossing, she shouted ‘This is a goddamn zebra crossing!’ …

Read More »BG 205 – The zebra crossing

BG 1 – Zie hier mijn blog

Is het leven leuk? Natuurlijk! Dat beslis je zelf.
Jij beslist waarnaar je kijkt en luistert, jij beslist waar je je aandacht op richt.
Heb ik alle antwoorden? Welnee – ik rommel ook maar wat aan.
Maar dit weet ik wel: wie zich uitleeft in creativiteit heeft geen ruimte voor doemdenkerij.
Zie hier mijn blog.