Bregtje

BG 165 – Naamsverwarring

Ik vermoed dat ik de enige Bea Graansma op de wereld ben.
En ook de enige Bregtje Graansma.

Bregtje is mijn doopnaam. Maar in mijn geboorteland Nederland bestaan er twee soorten officiële voornamen: je doopnaam/doopnamen en je eventuele roepnaam.
Een korte samenvatting van mijn geboorte-aankondiging: ‘Geboren: Bregtje Graansma, we noemen haar Bea’. Zo werd dat opgelost.
In de 43 jaar dat ik in Nederland woonde, heb ik dus altijd de voornaam Bea gebruikt.
Slechts bij hoge uitzondering, alleen in die gevallen waarin ik een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig had, moest ik mijn doopnaam gebruiken.

Ik voel me Bea. Maar de naam Bregtje herinnert me wel aan …

Read More »BG 165 – Naamsverwarring

BG 165 – Name confusion

I suspect that I am the only Bea Graansma in the world.
And also the only Bregtje Graansma.

Bregtje is my baptismal name. But in my country of birth, the Netherlands, there are two kinds of official first names: your baptismal name(s) and your possible ‘call name’
A short summary of my birth announcement: ‘Born: Bregtje Graansma, we’ll call her Bea’. That’s how it was being solved.
In the 43 years that I lived in the Netherlands, I always used the first name Bea.
Only in very exceptional cases, those where I needed an extract from the population register, did I have to use my baptismal name.

I feel like a Bea. But the name Bregtje does remind me of …

Read More »BG 165 – Name confusion