cement

BG 161 – Wegomlegging

Belgen worden naar eigen zeggen ‘geboren met een baksteen in hun maag’. Waarmee ze bedoelen dat ze altijd maar aan het bouwen, verbouwen en renoveren zijn. Dat geldt niet alleen voor hun huizen, maar ook voor hun wegen.
Desondanks lukt het de Belgen maar niet om deugdelijke wegen te maken.

Ik kom uit Nederland, waar de wegen veel beter zijn en waar ook nog eens een veilig en uitgebreid fietspadennet is. Dat is waarom veel Belgen die van fietsen of motorrijden houden regelmatig naar Nederland trekken. Als Nederlander valt mij de bedroevende staat van de Belgische wegen derhalve extra op.

Zo wonen wij aan een straat die bedekt is met kinderkopjes of kasseien. Waarschijnlijk is dat bedoeld om het verkeer af te remmen, de maximumsnelheid is hier tenslotte 30 km/uur, maar dat helpt niet, want …

Read More »BG 161 – Wegomlegging

BG 161 – Detour

Belgians claim they are ‘born with a brick in their stomach’. By which they mean that they are always building, rebuilding and renovating. This applies not only to their houses, but also to their roads.
Despite this, the Belgians seem unable to make proper roads.

I come from the Netherlands, where the roads are much better and where there is also a safe and extensive cycle path network. That is why many Belgians who enjoy cycling or motorcycling regularly travel to the Netherlands. As a Dutch person, the deplorable state of the Belgian roads therefore strikes me even more.

We, for example, live in a street that is covered with cobblestones (in Dutch also referred to as ‘children’s heads’). They are probably intended to slow down traffic, after all, the maximum speed here is 30 km/h, but that doesn’t help, because …

Read More »BG 161 – Detour

BG 67 – Ik vond / I found

Ik vond vanmorgen mijn leeftijd op straat.
Onmiskenbaar grijs, een beetje versleten, maar onverwoestbaar!

A close-up of he number 57 imprinted in the concrete of a street.


I found my age on the street this morning.
Unmistakably grey, a bit worn, but indestructible!