Graansma

BG 165 – Name confusion

I suspect that I am the only Bea Graansma in the world.
And also the only Bregtje Graansma.

Bregtje is my baptismal name. But in my country of birth, the Netherlands, there are two kinds of official first names: your baptismal name(s) and your possible ‘call name’
A short summary of my birth announcement: ‘Born: Bregtje Graansma, we’ll call her Bea’. That’s how it was being solved.
In the 43 years that I lived in the Netherlands, I always used the first name Bea.
Only in very exceptional cases, those where I needed an extract from the population register, did I have to use my baptismal name.

I feel like a Bea. But the name Bregtje does remind me of …

Read More »BG 165 – Name confusion

BG 92 – Toeval

Onze 22-jarige dochter is geboren op een dag in april.
Ons 3-jarige buurmeisje aan de linkerkant is geboren op exact diezelfde datum.
En ons nieuwe babybuurjongetje aan de rechterkant ook!

BG 92 – Coincidence

Our 22 years old daughter was born on a day in April.
Our 3 years old girl next door on the left was born on the exact same date.
And our new baby boy next door on the right too!

BG 91 – Zinvol

Het was haar opgevallen dat de jongere vrouw in de hoek van de benauwde woonkamer telkens een beetje zat te schuifelen op de haar toegewezen strenge harde stoel, en dat ze gedurende de lange saaie gesprekken van de oudere dames om haar heen, die zich tussen het praten door koelte toewapperden, danwel wensten dat zij iets hadden meegenomen om zich koelte mee toe te kunnen wapperen, afwisselend de bandjes van haar bh onopvallend herschikte en op het scherm van de in haar handpalm verborgen telefoon hoopvol speurde naar binnengekomen berichtjes, onderwijl de schijn ophoudend van buitengewoon goed te luisteren en het al knikkend en glimlachend beleefd eens te zijn met wat het ook was dat de oudere vrouw die haar op dat moment vertrouwelijk toesprak – zucht – stellig beweerde.

BG 91 – Sentence

She had noticed that the younger woman in the corner of the cramped living room every now and then wriggled a little on the strict hard chair assigned to her, and that during the long dull conversations of the older ladies around her, who fanned themselves in between talking, or wished they had brought something to fan themselves with, she alternately rearranged the straps of her bra inconspicuously and searched hopefully for incoming messages on the screen of the telephone hidden in her palm, all the while keeping the pretense of listening exceptionally well and, nodding and smiling politely, agreeing with whatever it was that the elderly woman who was speaking to her confidentially at the time – sigh – was firmly asserting.

BG 1 – Zie hier mijn blog

Is het leven leuk? Natuurlijk! Dat beslis je zelf.
Jij beslist waarnaar je kijkt en luistert, jij beslist waar je je aandacht op richt.
Heb ik alle antwoorden? Welnee – ik rommel ook maar wat aan.
Maar dit weet ik wel: wie zich uitleeft in creativiteit heeft geen ruimte voor doemdenkerij.
Zie hier mijn blog.

BG 1 – Behold my blog

Is life fun? Of course it is! You decide that yourself.
You decide what you watch and listen to, you decide what you focus your attention on.
Do I have all the answers? Of course not – I too just mess around.
But I do know this: those who indulge in creativity have no room for negative thinking.
Behold my blog.