happy

BG 96 – What we are looking for

We all find what we are looking for.

If we look for negativity, for destruction, decay, degradation, quarrels, for doomsday scenarios and for differences between us and the other, we will find those.

But if we look for love, for construction, positivity, cooperation, for solutions to difficult problems and for similarities between us and the other, we will find THOSE.

Our happiness in life largely depends on what we look for, what we focus our attention on, and what we put our energy into.

BG 80 – Gratis Biebje / Little Free Library

Close-up picture of colorful Little Free Library (Gratis Biebje) in front of our home.

Dit Gratis Biebje
staat voor ons huis
sinds 4 augustus.

This Little Free Library
stands in front of our
home since Aug 4.

Picture of colorful Little Free Library (Gratis Biebje) in front of our home.


Marc en ik hebben het samen ontworpen. Marc heeft het gemaakt.
Hij heeft het volledig gebouwd van hergebruikte materialen. Alleen de verf hebben we nieuw gekocht.
We hopen met dit Gratis Biebje de buurt gezelliger te maken en onze liefde voor boeken te delen.

Marc and I designed it together. Marc made it.
He built it entirely from recycled materials. We only bought the paint new.
With this Little Free Library we hope to brighten up the neighborhood and share our love for books.