humor

BG 111 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van een persoonlijke trainer, vele jaren en extra kilo’s geleden:
‘Je hebt erg sterke buikspieren!
Jammer dat ze niet te zien zijn achter die dikke laag vet.’

BG 37 – Online Winkelen

E-mail 1:
Internetwinkel hier. Bedankt dat je zojuist iets bij ons hebt besteld.
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 2:
Bedankt voor je bestelling. Wij zullen die zo snel mogelijk leveren (ook al heb je gezegd dat je geen haast hebt en dat je, met het oog op het milieu, liever hebt dat we er wat langer over doen).
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Winkelen

BG 37 – Online Shopping

E-mail 1:
Internet Shop here. Thank you for having placed an order with us a minute ago.
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 2:
Thank you for your order. We will deliver it as soon as possible (even though you have said that you are not in a hurry and that, from an environmental point of view, you would prefer us to take a little longer).
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Shopping

BG 13 – Vlieghelm

Hand drawing of black house fly with red and white helmet.

Mijn man Marc verzamelt vlieghelmen.


My husband Marc collects flight helmets.
(Both ‘flight’ and ‘fly’ translate as ‘vlieg’ in Dutch.)

BG 6 – Twee eksters

Er zitten vaak twee eksters in onze tuin. Ik denk tenminste dat het eksters zijn, ik heb niet veel verstand van vogelsoorten. We hebben ook twee katten, dat komt goed uit, één voor elke ekster. Al vanaf dat de katten klein waren, vier jaar geleden, komen de eksters hen regelmatig treiteren. Ze wachten op de rand van het garagedak tot ze een ideale kans zien om laag over de koppen van de katten heen te scheren om ze flink te doen schrikken. Het werkt elke keer. Zeker bij onze kater Leo, die niet erg heldhaftig is. Zijn zusje Daisy ondergaat het meer stoïcijns. Of het steeds dezelfde twee eksters zijn valt nog te bezien. Ken jij eksters uit elkaar? Ik ook niet. Misschien dat ze de traditie steeds aan een nieuw stel doorgeven. Hoe dan ook, al vier jaar lang laten een paar eksters onze katten steeds opnieuw schrikken en Leo trapt er nog elke keer in.

BG 6 – Two magpies

Two magpies often visit our garden. At least I think they are magpies, I don’t know much about bird species. We also have two cats, which is convenient, one for each magpie. Since the cats were small, four years ago, the magpies have been harassing them regularly. They wait on the edge of the garage roof until they see an ideal opportunity to fly low over the heads of the cats to scare them. It works every single time. Especially with our tomcat Leo, who is not very heroic. His sister Daisy is more stoic. Whether they are always the same two magpies remains to be seen. Do you know magpies apart? Me neither. Maybe they keep passing the tradition on to a new couple. Anyway, for four years some magpies have been scaring our cats over and over again and Leo still falls for it every single time.