humor

BG 213 – BeaG Security Token (BST)

Museums have found a new way to make money. They divide paintings into countless – sometimes as many as a million! – virtual pieces (ASTs) and then sell them to the public.
They euphemistically call it ‘democratization of art’. After all, anyone can come into possession of a (tiny) piece of a work of art in this way. Hurrah!
And anyone who buys such a piece – sometimes just a few pixels, representing a minuscule amount of paint on a tiny piece of canvas – becomes co-owner of the work of art. Or actually of a virtual representation of the work of art.

Anyone can now invest in a work of art and from now on call themselves a shareholder. Even those people for whom something like this was previously unthinkable.
As a small shareholder – there is usually a restriction of 5 ASTs per person, to ensure the ‘democratization of art’ – you naturally have hardly any decision-making power regarding …

Read More »BG 213 – BeaG Security Token (BST)

BG 207 – Kater (Limerick)

Er was eens een dappere kater
die niet echt heel gek was op water
hij sprong op dun ijs
en met veel gekrijs
sloeg hij toen een kletsnatte flater

BG 207 – Tomcat (Limerick)

There once was a brave little tomcat
who only liked water to lóók at
he jumped on thin ice
and to his surprise
squealed soaking wet just like a muskrat

BG 191 – Herriehobby

Onze sympathieke buurman J heeft een herriehobby.
Nee, hij scheurt niet rond op een motor met aangepaste knalpijp.
Hij is een recreatieve bladblazer.

In de herfst, als er duizenden natte bladeren rond hun huis liggen, maar ook in de zomer, als er met moeite een enkel verdroogd blaadje te vinden is, leeft hij zich langdurig, enthousiast en luidruchtig uit op het van hot naar her verplaatsen van die dingen met zijn bladblazer.

En wanneer er echt geen blad meer te vinden is, hoeft hij zich nog steeds niet te vervelen, want hij heeft gelukkig een aantal reserve-herriehobbies.
Dan snoeit hij piepkleine haagjes met een grote elektrische heggenschaar, of stofzuigt hij het plastic gras dat naast hun huis op een betonnen ondergrond ligt, of maakt hij met een hogedrukspuit de vloer van hun garage en hun oprit schoon, onder het genot van luide muziek van René Froger.
Als hij uitgeraasd is, slaakt de buurt een zucht van verlichting.

BG 191 – Noisy hobby

Our sympathetic neighbor J has a noisy hobby.
No, he’s not tearing around on a motorcycle with a modified muffler.
He is a recreational leaf blower.

In autumn, when thousands of wet leaves lie around their home, but also in summer, when it is difficult to find even a single dried leaf, he spends a lot of time enthusiastically and noisily moving those things from place to place with his leaf blower.

And when there really is no more leaf to be found, he still does not need to feel bored, because fortunately he has a number of spare noisy hobbies.
He then trims tiny hedges with a large electric hedge trimmer, or vacuums the plastic grass that lies on a concrete surface next to their home, or pressure washes the floor of their garage and their driveway, while enjoying loud music from a Dutch folk singer.
When he’s done making noise, the neighborhood breathes a sigh of relief.

BG 111 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van een persoonlijke trainer, vele jaren en extra kilo’s geleden:
‘Je hebt erg sterke buikspieren!
Jammer dat ze niet te zien zijn achter die dikke laag vet.’

BG 37 – Online Winkelen

E-mail 1:
Internetwinkel hier. Bedankt dat je zojuist iets bij ons hebt besteld.
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 2:
Bedankt voor je bestelling. Wij zullen die zo snel mogelijk leveren (ook al heb je gezegd dat je geen haast hebt en dat je, met het oog op het milieu, liever hebt dat we er wat langer over doen).
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Winkelen

BG 37 – Online Shopping

E-mail 1:
Internet Shop here. Thank you for having placed an order with us a minute ago.
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 2:
Thank you for your order. We will deliver it as soon as possible (even though you have said that you are not in a hurry and that, from an environmental point of view, you would prefer us to take a little longer).
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Shopping

BG 13 – Vlieghelm

Hand drawing of black house fly with red and white helmet.

Mijn man Marc verzamelt vlieghelmen.


My husband Marc collects flight helmets.
(Both ‘flight’ and ‘fly’ translate as ‘vlieg’ in Dutch.)

BG 6 – Twee eksters

Er zitten vaak twee eksters in onze tuin. Ik denk tenminste dat het eksters zijn, ik heb niet veel verstand van vogelsoorten. We hebben ook twee katten, dat komt goed uit, één voor elke ekster. Al vanaf dat de katten klein waren, vier jaar geleden, komen de eksters hen regelmatig treiteren. Ze wachten op de rand van het garagedak tot ze een ideale kans zien om laag over de koppen van de katten heen te scheren om ze flink te doen schrikken. Het werkt elke keer. Zeker bij onze kater Leo, die niet erg heldhaftig is. Zijn zusje Daisy ondergaat het meer stoïcijns. Of het steeds dezelfde twee eksters zijn valt nog te bezien. Ken jij eksters uit elkaar? Ik ook niet. Misschien dat ze de traditie steeds aan een nieuw stel doorgeven. Hoe dan ook, al vier jaar lang laten een paar eksters onze katten steeds opnieuw schrikken en Leo trapt er nog elke keer in.

BG 6 – Two magpies

Two magpies often visit our garden. At least I think they are magpies, I don’t know much about bird species. We also have two cats, which is convenient, one for each magpie. Since the cats were small, four years ago, the magpies have been harassing them regularly. They wait on the edge of the garage roof until they see an ideal opportunity to fly low over the heads of the cats to scare them. It works every single time. Especially with our tomcat Leo, who is not very heroic. His sister Daisy is more stoic. Whether they are always the same two magpies remains to be seen. Do you know magpies apart? Me neither. Maybe they keep passing the tradition on to a new couple. Anyway, for four years some magpies have been scaring our cats over and over again and Leo still falls for it every single time.