lethonomia

BG 190 – Op het puntje van mijn tong

Marc en ik kijken graag naar kwissen op televisie.
Bijvoorbeeld op de Nederlandse tv Twee Voor Twaalf en De Slimste Mens en op de Engelse BBC Eggheads en Mastermind.
En we doen ook graag thuis op de bank mee.
We zijn beiden in heel veel dingen geïnteresseerd, maar hebben helaas niet zo’n goed geheugen. Dus als je ons zou kunnen observeren terwijl we een kwis kijken, zouden we onbedoeld hilarisch overkomen.

Er wordt bijvoorbeeld een vraag gesteld over een bepaald historisch verdrag.
Dan zegt een van ons:
‘Oh ja, eh…, wacht! Daar heb ik vorige week net over gelezen!
Eh…, hoe heet dat nou ook weer?’
Of: ‘Oh ja, daar heb ik eergisteren net een documentaire over gezien!’
Of: ‘Ja, ja, dat heb ik vroeger op school geleerd! Eh…?’
Of: ‘Ik las dit onlangs op het internet! Eh… Toe nou! Ik wéét dit!
Eh… Maar nu even niet…’
Ondertussen is de tijd waarin het antwoord gegeven moest worden alweer verstreken.

En bij een volgende vraag, over …

Read More »BG 190 – Op het puntje van mijn tong

BG 190 – On the tip of my tongue

Marc and I like to watch quizzes on television.
For example on the Dutch TV Twee Voor Twaalf and De Slimste Mens and on the English BBC Eggheads  and Mastermind.
And we also like to join in on the couch at home.
We are both interested in a lot of things, but unfortunately we don’t have such a good memory. So if you could observe us watching a quiz, we’d seem unintentionally hilarious.

For example, a question is asked about a certain historical treaty.
Then one of us says:
‘Oh yes, uh…, wait! I just read about that last week!
Uh…, what’s it called again?’
Or: ‘Oh yes, I just saw a documentary about that two days ago!’
Or: ‘Yes, yes, I learned that in school! Uh…?’
Or, ‘I read this on the internet the other day! Uh… Come on! I know this!
Uh… But not right now…’
Meanwhile, the time in which the answer had to be given has already passed.

And on a next question, about …

Read More »BG 190 – On the tip of my tongue