#metoo

BG 8 – De Rotonde

Van de vier stoelen die er gewoonlijk rond de keukentafel stonden, miste er vanmorgen een. Dat was vreemd. Terwijl ze samen met haar broer rondkeek op zoek naar de stoel, vond ze op de keukentafel een briefje van hun moeder. Dat was nog vreemder. Moeder had geschreven dat ze de hele dag weg zou zijn en pas laat thuis zou komen, dat ze niet ongerust moesten zijn.

Op sociale media verscheen een filmpje dat in het prille licht van de opkomende zon gemaakt was met behulp van een drone. Een merkwaardige cirkel van lege stoelen stond opgesteld rond de grote rotonde net buiten de hoofdstad. …

Read More »BG 8 – De Rotonde

BG 8 – The Roundabout

Of the four chairs that usually stood around the kitchen table, one was missing this morning. That was strange. While looking around for the chair with her brother, she found a note from their mother on the kitchen table. That was even stranger. Mother had written that she would be out all day and not be home until late, that they should not be worried.

On social media a video appeared that was made in the early light of the rising sun using a drone. A curious circle of empty chairs was lined up around the large roundabout just outside the capital. …

Read More »BG 8 – The Roundabout