mini essay

BG 162 – Vruchtbaarheid

Overal op de wereld is het aantal spermacellen in mannen in rap tempo aan het verminderen. Dat is, als je even vergeet dat het een teken is dat mannen ook over het algemeen ongezonder worden, goed nieuws!
Onze planeet is tenslotte overbevolkt en daar willen we wat aan doen. Maar we kunnen niet voor god gaan spelen en besluiten wie er wel of niet kinderen mogen krijgen en hoeveel dan.
Dus, hoera, mannen worden massaal minder vruchtbaar!
Met een beetje geluk geeft dat ook een oppepper aan de emancipatie van de vrouw!
Veel vrouwen hebben tenslotte echt wel betere dingen te doen dan zwanger te zijn, kinderen te baren en luiers te verschonen.
En, laten we eerlijk zijn, de meeste vrouwen waren helemaal niet van plán om te trouwen, laat staan de rest van hun leven te delen, met die man die het per ongeluk lukte om hen zwanger te maken.

BG 162 – Fertility

All over the world, sperm counts in men are rapidly declining. That is, if you forget for a moment that it is a sign that men are also generally becoming unhealthier, good news!
After all, our planet is overpopulated and we want to do something about it. But we can’t play god and decide who can or can’t have children and how many.
So, hooray, men are becoming less fertile en masse!
With a bit of luck, this will also boost the emancipation of women!
After all, many women really do have better things to do than be pregnant, bear children, and change diapers.
And, let’s face it, most women never had the inténtion to get married to, let alone spend the rest of their lives with, that man who accidentally managed to get them pregnant.