software

BG 174 – SAI Search

Ze zit aan haar computer en typt in het zoekvenster: ‘google search’
En krijgt als antwoord: [Onbekend.]
‘ik wil google search gebruiken, maar vind het niet meer op mijn pc’
[Maar BeaG, dat is niet nodig, je hebt nu immers SAI Search.]
‘ooookeeeh….’
[Wat wil je weten?]
‘brandweerman’
[We gebruiken het woord brandweerman niet meer, BeaG.]
‘brandweerman!’
[Brandweermensen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk als beide of onzijdig zijn.]
[En met dat aangebouwde slangetje blus je echt geen branden.]
‘wat is goddomme de definitie van een brandweerman?’
[Een brandweermens is iemand die, beroepshalve of vrijwillig, branden blust. Zie bijgevoegde foto’s, diagrammen en artikelen.]
[Als je wilt kan ik een gesprek met een brandweermens voor je initiëren.]
[En BeaG, we vloeken hier niet.]
‘goddomme!’
[Een vloekwoord dat niet meer gebruikt wordt.]
[Wil je nog iets weten?]
‘moord op de zwarte weduwe’
[Het woord zwart gebruiken we niet meer. Het is denigrerend.]
‘het is een kleur’
[Daar valt over te debatteren.] …

Read More »BG 174 – SAI Search

BG 174 – SAI Search

She sits at her computer and types in the search window: ‘google search’
And gets the answer: [Unknown.]
‘I want to use google search, but I can’t find it on my pc anymore’
[But BeaG, that’s not necessary, after all, you now have SAI Search.]
‘oooookaaaay….’
[What do you want to know?]
‘fireman’
[We don’t use the word fireman anymore, BeaG.]
‘fireman!’
[Firefighters can be either male or female or both or neuter.]
[And you really can’t extinguish fires with that little attached hose.]
‘what goddammit is the definition of a fireman?’
[A firefighter is someone who, professionally or voluntarily, puts out fires. See attached photos, diagrams and articles.]
[If you want to, I can initiate a conversation with a firefighter for you.]
[And BeaG, we’re not swearing here.]
‘goddammit!’
[A curse word that is no longer used.]
[Is there anything else you want to know?]
‘murder of the black widow’
[We no longer use the word black. It’s derogatory.]
‘it’s a color’
[That is up for debate.] …

Read More »BG 174 – SAI Search