Willem-Alexander

BG 69 – Overleg

Beng! De deur klapte onbedoeld hard achter hen dicht toen hij hem losliet. Vanuit de harde wind was ze onder zijn arm door bukkend naar binnen gestapt en voor ze ook maar de kans kreeg het zelf te doen, hielp hij haar uit haar jas en hing die samen met de zijne aan de kapstok. Met een beschermende hand tegen haar onderrug – zijn hand voelde verrassend warm aan door de dunne stof van haar T-shirt – voerde hij haar naar binnen. Ze besloot om de deur voor hém open te houden straks als ze vertrokken.

Een vriendelijke medewerker begeleidde hen naar een tafeltje voor twee in een rustige hoek achter in de bistro, waar ze een goed overzicht hadden, maar ook de nodige privacy. Ze waren net op tijd binnen: inmiddels kletterde er regen tegen het dichtstbijzijnde raam. Zij schoot in de lach toen ze tegelijk met beide handen door hun verwaaide haar streken.

Als vanzelfsprekend…

Read More »BG 69 – Overleg

BG 69 – Meeting

Bang! The door unintentionally slammed shut behind them as he released it. From out of the strong wind she had stooped in, under his arm, and before she even had a chance to do it herself, he helped her out of her coat and hung it on the coat rack together with his. With a protective hand against her lower back – his hand felt surprisingly warm through the thin fabric of her T-shirt – he led her inside. She decided that later when they left, she would hold the door open for hím.

A friendly employee guided them to a table for two in a quiet corner at the back of the bistro, where they had a good overview, but also some privacy. They arrived just in time: by now rain was clattering against the nearest window. She laughed when both of them ran their hands through their windswept hair at the same time.

As a matter of course, …

Read More »BG 69 – Meeting